Brakfest je na Fejsbůku! Miluješ ho?

0. ročník Brakfestu
r. 1898

I vypravili se houfové početní ku matičce Praze, kde o první neděli májové Spolek kinematografu brakového dosud nevídanou přehlídku pořádati zamýšlel...

____________________________________